GB50160-2008(2018年版)石油化工企业设计防火标准

2022-01-13

住房城乡建设部关于发布国家标准《石油化工企业设计防火标准》局部修订的公告


  现批准《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008)局部修订的条文,自2019年4月1日起实施。其中,第4.1.9、4.2.12、5.3.4、5.6.1、6.2.6(1、2、3、4)、6.3.2(1、2、4)、6.4.1(2、3)、6.4.2(6)、8.3.8、8.7.2(1、2)条(款)为强制性条文,必须严格执行。经此次修改的原条文同时废止。


  本标准由住房城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。                                   中华人民共和国住房和城乡建设部

                                       2018年12月18日

首页
产品
方案
联系